Werken met honden is tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met honden uit het buitenland. Je kunt er niet meer omheen. En dat zou je wat ons betreft ook niet eens moeten willen! Een hond is een hond en die verdient, ongeacht waar hij vandaan komt, onze liefde, begrip, aandacht en respect.

We horen van hondenprofessionals dat herplaatsers uit het buitenland ‘anders’ zijn. Dat is voor ons vanzelfsprekend omdat deze honden andere achtergronden en ervaringen hebben dan honden die in Nederland geboren zijn. Dit vraagt een open blik en een afgestemde begeleiding. We vinden dat maatwerk overigens voor elke hond geldt, want elke hond is een individu die recht heeft op verzorging en begeleiding op maat.

Helaas wordt de buitenlandse hond vaak als ‘lastig’ betiteld. Ze doen niet altijd wat men verwacht, hoopt en wil. De eigenaren zoeken hulp en de professional zal moeten zoeken naar een passende begeleiding. Een begeleiding afgestemd op de hond die ‘anders’ is.

Buitenlandse Hond InZicht informeert, adviseert en leidt op.
Zodat elke hondenprofessional echt werk kan maken van de buitenlandse hond.
Op maat. Met plezier. Vanuit respect. Met Inzicht.

MaakWerkVanBuitenlandseHond_Emma