Specialisatie Buitenlandse hond – Dé praktijkgerichte opleiding

Een hond is een hond.
Een dier dat baat heeft bij veiligheid en geborgenheid.
Dat maakt dat elke hond, die in de problemen komt, goede zorg verdient, ongeacht waar hij vandaan komt. En wel zorg op maat.

Een geadopteerde hond heeft een andere start dan de gemiddelde hond uit Nederland of België.
‘Hoe anders’ die start is verschilt per hond. Dit vraagt van hondendeskundigen in alle takken van hondenwerk dat zij zich verdiepen in de achtergrond van de hond voordat zij ook maar enig advies geven richting de eigenaar. Dit is geen gemakkelijke opgave.

Specialisatie is hard nodig
De grote diversiteit in landen van oorsprong, de variatie in type honden en, al dan niet botsende, mixen plus de verschillen in de leefomstandigheden van honden voordat zij geadopteerd werden, vragen om een gedegen verdieping van kennis en praktijkervaring.

In de Specialisatie Buitenlandse hond nemen we hondenprofessionals mee in de verdieping van het op maat begeleiden van geadopteerde honden en hun mens.

We delen onze kennis graag
Met onze praktijkgerichte aanpak leren de cursisten aannames en oude kennis los te laten en opnieuw te kijken. We werken met ondersteunende modellen voor het zo goed mogelijk in kaart brengen van hulpvraag, context en de relatie mens en hond. Naast theorie en beeldmateriaal wordt er gedurende de opleiding met actuele praktijksituaties gewerkt binnen het werkveld van de cursist.

Tijdens de hele opleiding is er op diverse manieren persoonlijke begeleiding door het docententeam. Dit maakt dat de cursisten heel ‘handson’ al het geleerde direct in de praktijk kunnen toepassen onder supervisie van de docenten én hun medecursisten als denktank. Collegialiteit, verbindend ondernemen en het leren van en met elkaar loopt als een rode draad door de specialisatie opleiding.

Voor wie
Onze opleiding is geschikt voor iedereen die op professionele wijze met geadopteerde honden werkt. Je bent in het bezit van een diploma in jouw vakgebied en je wil graag gespecialiseerde kennis krijgen over honden uit het buitenland. Het welzijn en welbevinden van de honden én hun mensen staat bij jou centraal.

Ja ik heb interesse!
Als je meer wil weten over Specialisatie Buitenlandse hond. Dé praktijkgerichte opleiding meld je dan aan voor ons gratis informatieve webinar. Het docententeam informeert je met een presentatie en je kunt al je vragen stellen.

Onze visie op adoptie
De geadopteerde hond van over de landsgrenzen is populair. En terecht vinden wij.
Op ons promotiemateriaal staat:

Alle honden verdienen liefde en respect.
Allemaal. Overal. Altijd.
Dat laat zich niet begrenzen.

Er zijn wereldwijd zoveel geweldige honden die een fijn thuis verdienen, dat maakt dat wij adopteren een warm hart toedragen. Een warm hart, maar wel een realistisch warm hart.

Voorlichting
Buitenlandse Hond InZicht doet er alles aan om mensen zo zorgvuldig mogelijk te informeren over de voors en tegens van adoptie. Met ons Ebook, dat wij up to date houden met de meest recente wet- en regelgeving in Nederland en België, geven we potentiële eigenaren handvatten om een weloverwogen keuze te maken.

Als een hond geadopteerd is, bieden wij via de Facebookgroep “Ik heb een buitenlandse hond” een informatief en laagdrempelig platform waar men terecht kan met vragen, ervaringen en indien nodig het hart kan luchten of zorgen mag uiten. Respectvolle omgang met elkaar is ook hier vanzelfsprekend.

InZichtsessies
Als mensen problemen ervaren met hun geadopteerde hond bieden we online InZichtsessies aan tegen een vrijwillige bijdrage voor een goed doel. De eigenaar vertelt zijn verhaal aan onze teamleden en zij denken mee over de te nemen vervolgstappen. Vaak is dit een doorverwijzing naar medische professionals of gedragsdeskundigen.

Samenwerking met professionals
Buitenlandse Hond InZicht verwijst door naar gedragsdeskundigen in de regio van de eigenaar. Belangrijk voor ons is dat deze deskundigen ook daadwerkelijk deskundig zijn in het begeleiden van honden uit het buitenland. Helaas zijn er weinig gespecialiseerde hondenprofessionals wat ervoor zorgt dat mens en hond veelal verkeerd worden geïnformeerd en geadviseerd met alle gevolgen van dien voor het welzijn van de hond en diens mens.

Daarom Specialisatie Buitenlandse hond!
Om het welzijn van de buitenlandse hond en zijn mens te waarborgen hebben wij deze specialisatie ontwikkeld. In deze opleiding wordt elke hondenprofessional binnen zijn/haar vakgebied opgeleid tot deskundige in het begeleiden van mensen met hun buitenlandse hond. Na de opleiding zijn deze deskundigen degene waar wij met een gerust hart klanten naar kunnen doorverwijzen. Zij zullen in staat zijn om zowel de hond en diens gedrag in de juiste context te analyseren als de eigenaar op maat te begeleiden en te adviseren.

Ja ik wil mij specialiseren
Werk jij met honden uit het buitenland en wil jij je specialiseren in het op maat begeleiden van deze honden en hun mensen? Meld je dan aan voor ons informatieve webinar. Ons docententeam vertelt je over de opzet van de opleiding en je kunt al je vragen stellen. Deelname aan dit webinar is gratis.

Het docententeam

 

 

 

 

Michel Berendsen
Zwerfhondenschool

 

 

 

 

Ingrid Timmermans
Ingrid Timmermans, Begeleiding baas & hond

 

 

 

 

Suze Steenbergen
50-50 shop Steunt Dieren met bestellingen
Initiatiefnemer Buitenlandse Hond InZicht

 

 

 

 

Marleen van Baal
MvB InZicht
Initiatiefnemer Buitenlandse Hond InZicht